Monthly Archives Tháng Ba 2014

Vĩnh biệt Trường xưa

2014-03-29 11:07 GMT-07:00 Yen Vo <voyen1945@gmail.com>: Viện Ðaị Học VạnHạnh ngày xưa     Tuy không có cơ duyên theo học  các buổi giảng của các thầy SƠN ĐIỀN và các môn báo chí  ,nhưng BQC đã có với  bạn bè VH những tấm hình bấm vào rất đùng lúc gây ấn tượng cho người xem là Cựu SV VH .    VĨNH BIỆT TRƯỜNG XƯA Trong sương sớm 6 giờ45 THỨ TƯ, 3 tháng 4 năm 2013 , cố cựu sinh viên của Viện ĐaịHọc VạnHạnh , anh Lê Quang Vinh trước khi trở về tro bụi , linh cửu đã ghé TRƯỜNG XƯA  ( 222
Read More

Tiến trình Thành Lập và Phát Triển

Viện ĐạiHọc VạnHạnh Saigon, Việt-Nam 1964 – 1975   Tiến Trình Thành Lập Và Phát Triển     Viện Đại Học Vạn Hạnh được thành lập năm 1964, là một cơ sở giáo dục cấp đại học đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và là hậu thân của Viện Cao Đẳng Phật Học, được hợp thức hoá bằng Nghị Định số 1805-NĐ/PG/NĐ ngày 17 tháng 10 năm 1964 của Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa, và do Quyết Định số 156-VT/QĐ ngày 13 tháng 11 năm 1964 của Viện Hóa Đạo, cử T.T. Thích Minh
Read More

ChươngTrình 50 năm HộiNgộ Vạn Hạnh

Thưa các bạn đồng môn và thân hữu : Năm 2014 là năm đánh dấu Kỷ Niệm 50 Năm thành lập Viện ÐạiHọc VạnHạnh , chúng ta không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ dưới mái trường Ðại Học VạnHạnh thân yêu . Chắc các bạn vẫn còn nhớ Viện ÐaiHọc VạnHạnh  ra đời từ năm 1964 , là một ÐaịHọc có hàng ngàn sinh viên theo học nhiều bộ môn khoa học tự nhiên và xã hội khác nhau.     Từ sỉ số 700 sinh viên học khóa đầu tiên (64-65), đến năm 1975 số Sinh Viên đã tăng lên gần 14,000 tại
Read More

ChươngTrình HộiNgộ KỷNiệm 50 năm thành lập

Kính Thưa Quý GiáoSư Quý AnhChị Cựu NhânViên & Cựu SinhViên của Viện ÐạiHọc VạnHạnh :           Năm nay 2014 là năm đánh dấu Kỷ Niệm 50 năm Viện ÐaịHọc VạnHạnh , chúng ta không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷniệm của một thời tuổi trẻ dưới mái trường Ðại Học VạnHạnh thân yêu . Mọi người chúng ta vẫn còn nhớ Viện Ðai Học VạnHạnh ra đời từ năm 1964 , là một Ðaị Học có hàng ngàn sinh viên theo học nhiều bộ môn khoa học tự nhiên và xã hội khác nhau.    Từ sỉ số sinh viên theo học khóa đầu tiên( 1964-1965) là 700 sinh viên , rồi đến năm 1975  số Sinh Viên theo
Read More

KHÓA I : Ban KinhTế niênkhoá 1967-1971

     Phan   Ba                                   Saigon,  VN      Đặng Đức Ban  *                                 mất tại Saigon,VN      Nguyễn Quốc Bảo *                          mất tại Londre,England      Nguyễn Văn Bính      Trần Văn Chi               Vancouver,Canada      Lê Quang Đoàn      Trần   Đương      Nguyễn Kim Giang
Read More

KHÓA I : Ban ThươngMại niênkhóa 1967-1971

     Hà Thị Kim Anh              NamCali,Usa      Nguyễn Văn Bá      Lâm Ngọc Báu   *                          18/10/2010 NamCali,Usa      Nguyễn    Bé                     Viriginia,Usa      Phạm Ngọc Bích      Phạm Trung Bình          NamCali,Usa      Lê Văn Bình                         Saigon , VN      Nguyễn Minh Châu        BắcCali,Usa  
Read More

KHÓA I : Ban ChínhTrịHọc niênkhóa 1967-1971

     Phạm Văn Bộ  *                                mất 1980 RạchGiá,VN      Trần Đình Bửu      Nguyễn Hữu Các      Trương Chí Cường                 BắcCali,Usa      Nguyễn Hữu Cường      Đinh Khắc Duyên   *                      mất 1973 CầnThơ,VN      Nguyễn Thanh Hà      Lê Quang Hiển      Nguyễn Văn Hoà                     Sydney,Úc      Châu Văn
Read More

KHÓA I : Ban XãHộiHọc niênkhóa 1967-1971

     Vĩnh    Bách                         ĐàLạt, VN      Trần Thái Bình            NamCali,Usa      Nguyễn Đức Cảnh                          Usa      Đoàn Minh Du      Lưu Trọng Đạt     *                          mất      Lê Thị Điệp                         Saigon, VN      Vũ Tấn Đồng   *          
Read More