Archives for Phúng viếng tang lễ

AHVH Canada phúng viếng tang lễ GS TônThấtThiện

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn : Giáo Sư TÔN THẤT THIỆN nguyên Khoa trưởng Phân khoa KHXH, VĐH Vạn Hạnh vừa từ trần ngày 3 tháng 10, năm 2014 tại Ottawa, Canada,hưởng thọ 91 tuổi Toàn thể cựu Sinh viên và nhân viên thuộc Hội Ái Hữu Vạn Hạnh vô cùng thương tiếc vị Thầy khả kính và xin thành kính chia buồn cùng phu nhân GS và toàn tang quyến. Nguyện cầu anh linh GS. Tôn Thất Thiện sớm yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng. TM. BCH Hội AHVH Nguyễn Hữu Hồng Đức  Hi các anh chị
Read More